Product Tour

Correcte productinformatie is nodig voor online vindbaarheid en verkoop


Analyseren

 


Genereren

 


Valideren

 


Exporteren

 

o

Analyseren

Qmica analyseert uw productdata ten opzichte van de marktstandaarden en verkoopkanalen. Direct inzicht in de kwaliteit van uw data, ontbrekende en niet correcte gegevens.

______

Overzicht aangeleverde gegevens

______

Signalering van niet correcte gegevens

______

Inzicht in ontbrekende gegevens

product valideren

o

Genereren

Qmica mapped uw productdata naar marktstandaarden en verkoopkanalen. Qmica zorgt tevens voor het onderhoud van de opgenomen markt- en retailstandaarden. Middels het dashboard informeert Qmica de leverancier, in het geval van wijzigingen en geeft aan welke producten aanpassing behoeven.

______

Data transformatie naar datasource formaten

______

Mapping datasources ETIM, GS1, @Class, retailers

______

Te exporteren naar standaard uitwisselingsformaten

property values validatie

o

Valideren

Voor export worden de gegevens gevalideerd volgens de opgenomen markt- en retailstandaarden. Qmica voorkomt onnodig tijdverlies omdat eerst validatie plaatsvindt.

______

Validatie van marktstandaarden GS1 en ETIM richtlijnen

______

Validatie van retailer richtlijnen

______

Eerst validatie daarna export = tijdwinst

o

Exporteren

Na het genereren en valideren wordt per marktstandaard of verkoopkanaal een export gegenereerd. Op deze wijze levert u de juiste productinformatie in het juiste formaat aan bij het juiste kanaal.

______

Exporteren in standaard uitwisselingsformaten

______

Export mogelijkheid naar verschillende kanalen.

______

Export mogelijkheid naar uw eigen PIM